J:S Åkeri startades 1985 av Jan Pettersson, bolaget har varit enskild firma fram t.o.m 2007-11-01 då åkeriet ombildades till AB.  
Åkeriet har sex stycken tunga lastbilar och årsomsättningen är 6,5 milj.
Affärsidén är att bibehålla nuvarande storlek och att inom ramen ge kunderna flexibilitet, kvalitet och punktlighet, vi lovar aldrig något vi inte kan hålla.
Bland kunderna som har förtroende för vårt koncept återfinns bl.a. Schenker,Bergendahlsgruppen,Lagena och Posten.
Trafikledningen sköts till huvudsak av Lennart Nilsson som är både trafikledare och den som får rycka in om någon är sjuk eller ledig

Miljödeklaration
Lite om våra bilar och miljö policyn.
Våra bilar är Volvo, Mercedes, Scania, och dom är miljöanpassade till miljözonen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Våra drivmedel är idag Preem diesel.

Flexibilitet och Kommunikation
Vårt arbetsområde är hela Storstockholm och även längre sträckor. Vi är mycket flexibla vi har en nära kommunikation direkt med våra chaufförer.

TILLGÄNGLIGHET DYGNET RUNT!

Hagenv 6 · 142 65 Trångsund · Fax: 08-771 79 88
Jour- och bokningsnummer dygnet runt: 0708-10 84 54